ΨΥΚΤΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ

To ψυκτικό τούνελ σοκολάτας είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Πληρεί όλες τις προβλεπόμενες από την ΕΕ προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Το βασικό μοντέλο έχει μήκος 6,30 m και πλάτος ταινίας 30cm (ή 24 cm). Σε ειδικές περιπτώσεις, ανάλογα τις απαιτήσεις του προϊόντος και του χώρου, το μήκος μπορεί να διαμορφωθεί από 4m έως 12m.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  • Ρύθμιση ταχύτητας ταινίας μέσω inverter για ταχύτητες από 0,5 έως 2 μέτρα το λεπτό σε συνεχή λειτουργία ή σε διακοπτόμενη για διπλασιασμό του χρόνου παραμονής του προϊόντος στο θάλαμο.
  • Εξελιγμένο σύστημα διανομής και ανακύκλωσης αέρα.
  • Έλεγχος και διατήρηση της υγρασίας θαλάμου από 45% έως 55%.
  • Ανοιγόμενα καπάκια για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου.