Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις 15 - 25 - 60 kg. Είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου  από ανοξείδωτο χάλυβα και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες από την Ε.Ε. προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Το στρώσιμο της σοκολάτας γίνεται με την βοήθεια ψυκτικού μηχανήματος το οποίο ελέγχεται από ηλεκτρονικό όργανο απολύτου ακριβείας. Έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε τέλεια την κρυσταλλική δομή της σοκολάτας.

Ο βασικός εξοπλισμός διαθέτει ταινία επικάλυψης που αποτελείται από τρία τμήματα:

*  Την προ ταινία που γίνεται η τοποθέτηση των προϊόντων
*  Την ταινία επικάλυψης με λεκανάκι διπλής κουρτίνας, κρουστήρα ταινίας και φυσερό ρυθμιζόμενο ύψος. 
*  Πλαστική ταινία συλλογής προϊόντων

Στα παραπάνω τρία ενιαία τμήματα η ταχύτητα της ταινίας ρυθμίζεται μέσω inverter και η αποθήκευσή της γίνεται με μεγάλη ευκολία. Επίσης, περιλαμβάνει θερμαινόμενο δονητικό τραπέζι για την παραγωγή φορμαριστών προϊόντων.